Neuigkeiten

Ab 01.10.2016 bleibt die Tauchbasis Wetro geschlossen.

Od 01.10.2016 nurkowanie Wetro pozostaje zamknięty.

Od 01.10.2016 ponor Wetro zůstane zavřený.

Das Tauchen im Steinbruch ist verboten. Sobald Tauchen möglich ist informieren wir Sie unter:

Nurkowanie w kamieniołomie jest zabronione. Po nurkowania możliwe należy wziąć pod uwagę niżej:

Potápění v lomu je zakázáno. Jakmile potápění možné informovat se níže prosím:

www.tauchschule-szagunn.de

Tauchtermine 2017:

              Harmonogram nurkowania
              Plán potápění

09.06.2017
10.06.2017
11.06.2017
17.06.2017
18.06.2017
24.06.2017
25.06.2017
08.07.2017
09.07.2017
15.07.2017
16.07.2017
05.08.2017
06.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
02.09.2017
03.09.2017
09.09.2017
10.09.2017