Neuigkeiten

Ab 01.10.2016 bleibt die Tauchbasis Wetro geschlossen.

Od 01.10.2016 nurkowanie Wetro pozostaje zamknięty.

Od 01.10.2016 ponor Wetro zůstane zavřený.

Das Tauchen im Steinbruch ist verboten. Sobald Tauchen möglich ist informieren wir Sie unter:

Nurkowanie w kamieniołomie jest zabronione. Po nurkowania możliwe należy wziąć pod uwagę niżej:

Potápění v lomu je zakázáno. Jakmile potápění možné informovat se níže prosím:

www.tauchschule-szagunn.de

Tauchtermine 2018:

              Harmonogram nurkowania
              Plán potápění

23.02.2018
24.02.2018
03.03.2018
04.04.2018
10.03.2018
11.03.2018
24.03.2018
25.03.2018
07.04.2018
08.04.2017
14.04.2018
15.04.2018
28.04.2018
29.04.2018